Jiangsu Furi Precision Machinery Co., Ltd.

Shuanghu Road, Xinhu Shuangfeng Town, 215311 Taichang City, Jiangsu
China
Telephone +86-512-53413-077
Fax +86-512-55183-516
furimach@furimach.com

Hall map

drupa 2020 hall map (Hall 8a): stand D16

Fairground map

drupa 2020 fairground map: Hall 8a